دات نت نیوک
Enter Title

 

ساخت و عرضه ازن ژنراتورها

 

ساخت و عرضه ازن ژنراتورها

 

ازن ژنراتور

يكي از اساسي ترين اهداف تصفيه آب، گند زدائي يا ضد عفوني نمودن آب جهت مناسب نمودن براي شرب مي­باشد. 

تاكنون براي گند زدائي آب روشهاي مختلفي ارائه گرديده است كه مهمترين آنها كلرزني،ازن زني و استفاده از دي اكسيد كلر، برم، يد و نيز اشعهUV مي باشد. 

عمومي ترين روش گندزدائي در جهان كلر زني مي باشد كه از دلايل عمده استفاده از آن مي توان موثر بودن در غلظت پائين، ارزان و در دسترس بودن و نيز داشتن باقيمانده در آب پس از عمل گند زدائي را نام برد. با توجه به تشكيل تركيبات آلي كلرينه و ساير تركيبات تري هالومتان در اثر گندزدايي با كلر كه عوارض نامطلوبي را براي مصرف كنندگان به همراه دارد، استفاده از گندزدا هاي جديد روز به روز ابعاد وسيع تري مي يابد. ازن از جمله تركيباتي است كه با توجه به خواص ويژه خود، نزديك به يك قرن است كه بعنوان گند زدا در آب آشاميدني توسط كشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار گرفته است.

اولين كار برد ازن در سال 1893 در كشور هلند و براي تصفيه خانه اي كه از آب رودخانه راين تغذيه مي نمود صورت پذيرفت. امروزه بيش از يك هزار تصفيه خانه آب از ازن بعنوان بخشي از تصفيه شيميائي استفاده مي كنند كه اغلب آنها در كشورهاي غربي بويژه فرانسه، سوئيس و كانادا قرار دارند. بزرگترين تاسيسات گند زدائي با ازن در مناطق پاريس و مونترال بكار گرفته شده است.

خواص فيزيكي وشيميائي ازن

ازن يكي از اشكال آلوتروپي اكسيژن بوده و گازي آبي رنگ با بوي تند و ناپايدار مي باشد. اين تركيب يك اكسيد كننده قوي بوده و بسيار قوي تر از اسيد هيپوكلرو ( ماده موثر گند زدايي كلر در آب ) مي باشد. حلاليت ازن در آب 12 مرتبه كمتر از حلاليت كلر بوده و محلول آبي آن نيز ناپايدار مي باشد. با توجه به ناپايداري گاز ازن، بايد در محل مصرف و نيز زمان مصرف توليد شود و نمي توان آنرا مثل كلر ذخيره نمود. 

با توجه به حوادث زيادي كه در خصوص تركيدن سيستم هاي ذخيره و نگهداري كلر بوقوع پيوسته است اين محدوديت لزوماً جزء معايب استفاده از گاز ازن محسوب نمي شود.

 خصوصيات بيوشيميائي ازن

نقش ازن در تصفيه آب و پساب بعنوان يك عامل اكسيد كننده و يك تركيب ميكروب كش حائز اهميت بوده و در محيط آبي خصوصيات مشابهي با كلر دارد. از اينرو اين دو ماده بعنوان رقيب يكديگر و در مواردي مكمل يكديگر مطرح مي باشند. ازن داراي دو خاصيت بسيار مهم در ارتباط با محيط اطراف خود مي باشد.

قدرت گند زدائي بالا

خصوصيات ميكروب كشي ازن بيانگر پتانسيل بالاي اكسيد اسيون آن مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه گند زدائي توسط ازن حاصل اثر مستقيم آن برباكتريها و تجزيه ديواره سلولي باكتريها مي باشد. كه از اين نظر با مكانيسم عمل كلر در فرايند گند زدائي متفاوت است.

با توجه به قدرت بالاي گند زدائي ازن در مقايسه با كلر (25 برابر ) و ساير گندزداها، زمان كمتري جهت تكميل فرايند گند زدائي نياز مي باشد. بررسي ها همچنين بيانگر توانائي بيشتر ازن در از بين بردن ويروسها در مقايسه با كلر مي باشد.

ازن به عنوان يك اكسيد كننده قوي

ازن مصارف زيادي در تصفيه آب آشاميدني از قبيل كنترل طعم و بو كنترل رنگ و حذف آهن و منگنز علاوه بر گند زدائي دارد. 

قدرت اين اكسيد كننده در شفاف سازي منابع آب با كيفيت پائين مانند آبهاي بازيافتي مهم مي باشد. ازن مواد معدني زائد را بطور كامل اكسيد نموده و موجب ته نشيني و حذف آنها مي گردد. اهميت عمده ازن در قابليت شكستن تركيبات آلي همراه با آهن و منگنز مي باشد. 

ازن در برطرف نمودن تركيبات آلي مولد رنگ، قوي و موثر نشان مي دهد بطوريكه بعنوان يك عامل جلا دهنده خوب براي فاضلاب و حذف كننده رنگ در آب شرب كاربردهاي فراواني يافته است. ازن همچنين قادر است تركيبات فنوليك و ديگر تركيبات مولد طعم را در آب شرب از بين ببرد. تحقيقات نشان داده است كه ازن مي تواند آفت كشهاي مالاتيون و پاراتيون را كه تركيباتي سرطان زا و خطرناك هستند به اسيد فسفريك (بي خطر) تبديل نمايد.

اخيراً در خصوص استفاده از ازن به منظور كنترل و حذف كدورت و مواد آلي در مقررات EPA رهنمود هايي ارائه گرديده است.

محصولات جانبي حاصل از گند زدائي با ازن 

در غياب يون برميد در آب، محصولات جانبي حاصل از ازن زني شامل اسيد هايي با وزن ملكولي كم و غير هالوژن دار، آلدهيدها، كتون ها و الكل ها مي باشند كه اين تركيبات اغلب توسط ميكرو ارگانيسم هاي موجود در آب قابل تجزيه بيولوژيكي مي باشند و معمولاً براي مصرف كنندگان بي خطر هستند. 

پيش ازن زني باعث تغيير شكل مواد آلي موجود در آب خام مي گردد. ازن، مواد آلي داراي زنجيره طولاني و با تعداد ملكول زياد را به مواد غير قابل تجزيه بيولوژيكي و نيز برخي تركيبات كوچكتر قابل تجزيه تبديل مي نمايد. 

اين امر بطور همزمان موجب افزايش اكسيژن محلول آب مي گردد و شرايط براي رشد باكتريهاي هوازي مهيا مي شود.

در صورت استفاده از فيلترهاي كربن فعال گرانولي (GAC) در بخش فيلتراسيون، مواد آلي بر روي منافذ و سطح كربن فعال گرانولي جذب مي شوند و لذا فيلتر بعنوان منبع تغذيه و رشد باكتريها ايفاي نقش مي نمايد. در اين صورت آبي كه از چنين فيلتر هايي عبور مي نمايد مواد آلي را در سطح فيلتر باقي گذاشته و از رشد باكتريها درآب پس از فيلتر جلوگيري بعمل مي­آورد                                      .

مزايای استفاده از پيش ازن زني در مقايسه با كلر :

-          كاهش مقادير رنگ، طعم و بو به ميزان قابل توجه

-          افزايش راندامان فيلتر اسيون (حدود 50 در صد)

-          افزايش راندمان گند زدائي

-          كاهش زمان مورد نياز براي تشكيل فلوك و لخته سازي

-          كاهش مواد شيميائي مورد نياز براي فرايند انعقاد

-          کاهش تركيبات تري هالومتان به ميزان قابل توجه و

-          نيز ديگر تركيبات آلي كلر دار

-          کاهش لجن حاصل از بك واش فيلتر

 

جهت توضیحات بیشتر به سایت ازن آب مراجعه فرمایید.

http://www.ozoneab.com