دات نت نیوک
Enter Title

 

 

تصفیه خانه هایی که از سیستم بیولوژیک برای تصفیه فاضلاب خود استفاده می کنند "معمولاً با مشکلات راهبري و نگه داری تصفیه خانه مواجه هستند. از آنجایی که میکروارگانیسم ها وظیفه اصلی تصفیه(مصرف فاضلاب به عنوان غذا) را بر عهده دارند کنترل جمعیت آنها از طریق کنترل میزان بار ورودی و تأمین هوای مورد نیاز ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشاهده وضعیت فیزیکی و انجام چند تست ساده گویای وضعیت میکروارگانیسم ها می باشد. با وجودیکه در تصفیه خانه هاي اجراء یا اصلاح و ار تقاء یافته با تجهیزات و روش فرآیندي این شرکت به ندرت مشکلات راهبري وجود دارد اما جهت حفظ ارتباط با مشتري ودر جریان قرار گرفتن کارشناسان
این شرکت از نحوه عملکرد سیستم بدین منظور بخش خدمات پس از فروش اقدام به تهیه فرم گزارش هفتگی کرده است تا با ثبت و جمع آوری اطلاعات مندرج بتواند پاسخ گوی مسائل و مشکلات بوجود آمده در تصفیه خانه باشد. برای توضیحات بیشتر قبل از تکمیل فرم با بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

توضیح : فرم زیرمی بایست به صورت هفتگی جهت واحد خدمات پس از فروش ارسال گردد.

 

 

فرم اصلاح وارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

 

 

فرم اصلاح وارتقاء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

 


فرم اصلاح وارتقاء سیستمهای پرورش آبزیان

 


فرم طراحی واجرای تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

 


فرم طراحی واجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

 


فرم مخصوص راهبری

 

 

 برای راهبری، بهره برداری و نگهداری بهتر تصفیه خانه هایی که از سیستم بیولوژیک استفاده می شود می توانند از دفتر چه راهنما که در فایل های زیر می باشد استفاده نموده و یا با بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید

 

بخش 1نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه

 

 

بخش 2 ایمنی و بهداشت کار

 

 

بخش 3 راهبری تصفیه خانه