دات نت نیوک
Enter Title

تصفیه دوزیستی تصفیه فاضلاب

روش تصفيه دوزيستي يك روش نوين جهت تصفيه فاضلاب، بدون توليد لجن اضافي يا توليد ناچيز لجن، بدون توليد بو و با راندمان بالا است که اختراع شركت تحقيقات پيشرفته مي‌باشد. بركه‌هاي دوزيستي از ديرباز مورد استفاده بوده‌اند. در بركه‌هاي دوزيستي لايه بالايي بركه به علت در معرض هوا بودن هوازي و پائين بركه بي‌هوازي مي‌باشد. اين بركه‌ها به دليل اشغال سطح بسيار زياد و زمان ماند طولاني امروزه خيلي رايج نيستند. شركت تحقيقات پيشرفته مخترع پروسه جديد تصفيه دوزيستي فاضلاب مي‌باشد كه اين سيستم را در روش‌هاي تصفيه فاضلاب طراحي و اجرا مي‌نمايد. در اين پروسه فاضلاب به همراه لجن برگشتي به كف بايوراكتور دوزيستي وارد و پخش مي‌گردد. هوادهي توسط سوپرهواده‌هاي ساخت شركت تحقيقات پيشرفته در كمر بيوراكتور انجام مي‌گيرد. به اين ترتيب قسمت بالاي بيوراكتور هوازي و قسمت پائين بي‌هوازي مي‌باشد. بخشي از باكتري‌هاي بي‌هوازي قسمت پائين و هوازي قسمت بالا مي‌توانند بر اثر توربولانس ايجاد شده در اثر هوادهي به تناوب به قسمت هوازي و بي‌هوازي رانده ‌شوند كه نتيجتاً باعث از بين رفتن بخشي از آنها مي‌گردد که لاشه آنها مانند بار آلي اضافي مورد تصفيه قرار مي گيرد و باكتري‌هاي دوزيستي غالب مي‌شوند. اين عمل باعث كاهش شديد توليد لجن اضافي مي‌گردد.

             در اين سيستم تصفيه بي‌هوازي پائين بايوراكتور باعث توليد لجن كمتر و شکسته شدن چربيها و مواد آلي با زنجيره بلند و آماده شدن آنها براي تصفيه هوازي مي‌شود. تصفيه بي‌هوازي معمولاً با بو همراه است ولي در اين بايوراكتور با هوادهي در ميانه، قسمت بالاي آن كاملاً هوازي بوده و بوي توليد شده در قسمت بي‌هوازي با تبديل سولفيد به سولفات در آن حذف مي‌گردد. لجن برگشتي به قسمت بي‌هوازي بايوراكتور دوزيستي برگردانده شده و در آنجا ذخيره و هضم مي‌گردد، در نتيجه نيازي به تعبيه مخزن نگهداري و هضم لجن وجود نخواهد داشت. همچنين به خاطر هوازي بودن قسمت بالايي بايوراكتور دوزيستي نگهداري بي هوازي لجن كه معمولاً با نشر بو همراه است، در اين طرح كاملاً بدون بو مي‌باشد.

          در واقع اين بخش مانند يک هاضم لجن عمل کرده و لجن خارج شده از اين بخش نياز به هضم جدا گانه ندارد. در اين روش مي توان در بخشي از قسمت هوازي و يا بي هوازي جهت داشتن رشد چسبيده از پكينگ مدياي بيوفيكس و براي هوادهي از سوپر هواده استفاده نمود. بکارگيري فرآيند رشد چسبيده و تثبيت ميكروارگانيسم‌ها به صورت بيوفيلم بر روي مدياي بيوفيكس باعث افزايش توده زيستي و بکارگيري هوادهي با سوپرهواده موجب راندمان بالاي انتقال اکسيژن و نتيجتاً افزايش راندمان وكاهش توليد لجن و پايداري سيستم در برابر انواع شوكها مي‌گردد.