مشاوره وطراحی
13

شبکه های جمع آوری فاضلاب:

 

شرکت تحقیقات پیشرفته در زمينه طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب به صورت کليد در دست، مشاوره، نظارت، اجرا، آموزش و راهبري، بسته به خواست و نياز کارفرمايان فعاليت مي نمايد.

شرکت تحقيقات پيشرفته با استفاده از روشهای متداول و به کارگیری تکنولوژی روز ، طراحي و ساخت شبکه های جمع آوری فاضلاب را به انجام می رساند و بنا به مورد و خواست کارفرمايان راه حل مناسب را ارائه مي نمايد.

نظر ها

hrcvlmli
دوشنبه 24 خرداد 1395 10:06 ب.ظ
1

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت