مشاوره وطراحی
13

مديريت پسماندهای جامد

           امروزه پسماندهاي شهري يا خطرناک، از تهديدهاي جدي محيط زيست به شمار مي روند. زيان هاي اقتصادي و بهداشتي ناشي از افزايش روز افزون زباله هاي شهري به ويژه در کلان شهرها و کنترل نامناسب پسماندهاي جامد و صرف هزينه هاي گزاف به منظور جمع آوري و دفع آنها، انجام اقدامات اساسي و موثرتر در زمينه کنترل مواد زايد جامد را ضروري مي سازد.

         مواد زايد جامد، به کليه موادي اطلاق مي شود که به شکل جامد در اثر مواد مصرفي و فعاليت هاي روزمره انسان توليد و وارد محيط زيست مي شود.

 شناخت منابع و نوع مواد زايد، ترکيب و نرخ توليد آنها براي طراحي يک سيستم مديريت مواد زايد جامد با عملکرد مناسب ضروري است.

 شرکت تحقیقات پیشرفته در زمينه بي خطرسازي، بازيافت، کمپوست و دفع اين پسماندها فعاليت مي نمايد.

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت