مشاوره وطراحی
13
 فرایند دوزیستی جهت کاهش و حذف تولید لجن بیولوژیکی مازاد
            فرایند دوزیستی جهت کاهش و حذف تولید لجن بیولوژیکی مازاد    &nbs...

[خواندن ادامه خبر...]

13
ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهری
ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهری                    ...

[خواندن ادامه خبر...]

13
فرم احداث تصفیه خانه فاصلاب  شهری و صنعتی
فرم احداث تصفیه خانه فاصلاب  شهری و صنعتی جهت بهره مندی از خدمات مشاوره ای کارشناسان شرکت تحقیقات پیشرفته در زمینه طراحی و احداث تصفیه خانه فاض...

[خواندن ادامه خبر...]

13
شبکه های جمع آوری فاضلاب:   شرکت تحقیقات پیشرفته در زمينه طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب به صورت کليد در دست، مشاوره، نظارت، اجرا، آموز...

[خواندن ادامه خبر...]

13
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA  ( Environmental Impact Assessment
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA  ( Environmental Impact Assessment            &nbs...

[خواندن ادامه خبر...]

13
ایستگاه پمپاژ و خط انتقال
ایستگاه پمپاژ و خط انتقال : شرکت تحقیقات پیشرفته در زمينه طراحی و اجرای ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب و فاضلاب به صورت کليد در دست، مشاوره، نظارت...

[خواندن ادامه خبر...]

13
مديريت پسماندهای جامد
مديريت پسماندهای جامد            امروزه پسماندهاي شهري يا خطرناک، از تهديدهاي جدي محيط زيست به شم...

[خواندن ادامه خبر...]

13
 طراحی RO
سایت نانو فیلم