موضوعات

(آرشیو نویسنده مدیر ارشد)

13
تصفیه دوزیستی
روش تصفيه دوزيستي يك روش نوين جهت تصفيه فاضلاب، بدون توليد لجن اضافي يا توليد ناچيز لجن، بدون توليد بو و با راندمان بالا است که اختراع شركت تحقيقات پي...

[خواندن ادامه خبر...]

11
حذف نیترات از آب آشامیدنی
حذف نیترات از آب آشامیدنی در بسياري از اجتماعات جهاني، آب‌هاي زيرزميني به عنوان تنها منبع آب آشاميدني استفاده مي‌شود. بهره برداری از آب های...

[خواندن ادامه خبر...]

11
بايو راکتور غشايي Membrane Bioreactor MBR
بايو راکتور غشايي Membrane Bioreactor MBR              راکتورهاي بيولوژيکي MBR که از يک ر...

[خواندن ادامه خبر...]

10
تصفيه همزمان شيميايي و بيولوژيکي
سيستم نوين تصفيه همزمان شيميايي- بيولوژيكي  براي تصفيه  فاضلاب هاي خانگي، صنعتي و فوق سنگين        &nbs...

[خواندن ادامه خبر...]