موضوعات
10

سيستم نوين تصفيه همزمان شيميايي- بيولوژيكي

 براي تصفيه  فاضلاب هاي خانگي، صنعتي و فوق سنگين

            اين روش براي اولين بار در دنيا توسط دكتر محمد تقي دانشور از شركت تحقيقات پيشرفته ابداع شده و ابتدا در استراليا به شماره هاي PQ3066 و PQ4005 و PQ4309 به ثبت رسيده است ، سپس به صورت بين المللي با شماره PCT/AU00/01162 ثبت و توسط سازمان جهاني مالكيت معنوي به شماره 01/23308  WO به چاپ رسيده است.

             روش تصفيه همزمان شيميايي- بيولوژيكي جديدترين روش شناخته شده در دنيا مي باشد. در اين روش ازن همراه با هوا به حوضچه ها، راكتورها يا استخرهاي هوادهي كه در آنها تصفيه بيولوژيكي در حال انجام است دميده مي شود. ازن تزريق شده مزاياي خاصي به همراه داشته و امتيازات و برتريهاي ويژه اي به تصفيه بيولوژيكي به كار گرفته شده مي افزايد.

به طور خلاصه ازن اعمال شده به تصفيه زيستي اثرات زير را به همراه دارد:

1- حذف يا كاهش توليد لجن مازاد

لجن مازاد، زيست توده اضافي (Excess Biomass) سيستم بيولوژيكي مي باشد كه بسته به ميزان توليد آن، در دوره هاي زماني مختلف خارج گرديده و تحت پروسسهاي بعدي مانند هضم، تغليظ و آبگيري قرار مي گيرد. تزريق ازن موجب پاره شدن غشاي سلولي بخشي از زيست توده و آزاد شدن محتواي سلولي آن در محيط مي شود كه به صورت غذا در دسترس زيست توده فعال قرار مي گيرد. همچنين با تزريق ازن رشد و تكثير گونه هاي بالاتر و تك ياخته اي كه خوراك مورد نياز خود را با تغذيه كردن از ميكروارگانيسمهاي كوچك يعني باكتريها تامين مي نمايند، برتري مي يابد و به اين ترتيب تزريق ازن باعث کاهش و يا حذف توليد لجن مازاد مي گردد.

2- شكستن تركيبات دير تجزيه و يا غير قابل تجزيه براي زيست توده

ازن با شکستن ترکيبات پيچيده آنها را به تركيبات قابل استفاده و تجزيه پذير (Biodegradable) تبديل کرده و نسبت COD/BOD را كه يک فاکتور مهم در تصفيه بيولوژيکي فاضلابها مي باشد پايين مي آورد و موجب افزايش کارايي و بهبود عملكرد تصفيه بيولوژيكي مي شود.

3- افزايش چشمگير در سرعت انعقاد و ته نشيني

ازن به عنوان يک منعقد کننده عمل کرده و با خنثي كردن زتا پتانسيل بين ذرات کلوييدي که مانع ته نشيني آنها مي شو موجب بهبود عملکرد حوض ته نشيني و آبگيري بعدي لجن مازاد (در صورت توليد شدن) مي شود.

4- شكستن تركيبات بازدارنده و سمي

ترکيبات مضر و بازدارنده فعاليت ميكروبي از جمله تركيبات توليدي حاصل از متابوليسم ميكروارگانيسم ها، مواد سمي، آلاينده هاي فنوليک که در فاضلابهاي مختلف صنعتي مانند فاضلاب کاغذ سازي، فاضلاب روغنکشي و ... موجود است، توسط خاصيت اکسيدکنندگي قوي ازن شکسته و حذف مي گردد.

5- افزايش فعاليت سلولهاي ميكروبي زنده

ازن با تحريك سلول ميکروبها، باز كردن منافذ غشاي سلولي و يا نازك كردن آن باعث افزايش انتقال جرم غشاي سلولي و در نتيجه افزايش بازده تصفيه زيستي مي شود.

6- حذف بو در گاز و هواي خروجي از طريق شكستن تركيبات بودار.

7- حذف رنگ پساب با شكستن تركيبات رنگي موجود در فاضلاب، قابل کاربرد در فاضلابهاي حاوي رنگ مانند فاضلاب صنايع نساجي وکاغذ سازي و کشتارگاه ها.

8- غلبه بر پديده تورم لجن (Bulking) كه از مشكلات رايج در سيستمهاي بيولوژيكي لجن فعال مي باشد با از بين بردن باكتريهاي رشته اي (باكتريهاي رشته اي به علت داشتن سطح تماس بالا، بيشتر در معرض ازن قرار مي گيرند و از بين مي روند).

9- جلوگيري از پديده كف كردن كه توسط باكتري Nacardia  ايجاد مي شود با از بين بردن اين باكتري.

 

اين پروسس قابل اعمال به تمامي سيستمهاي هوازي مي باشد. مزيت ديگر اين پروسس اين است كه      مي توان آن را براي ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه هاي موجود و يا اصلاح آنها مورد استفاده قرار داد.

               همچنين هزينه اين روش به دليل كاهش حجم واحدهاي تصفيه (خصوصا" واحدهاي هضم، تغليظ و آبگيري از لجن) معادل و يا حتي كمتر از روشهاي متعارف تصفيه مي باشد. اين ويژگيها و كيفيت مناسب و منطبق با استاندارد هاي جهاني محيط زيست اين پروسه را تبديل به روشي كارآمد و ارزان نموده است. چنانچه در بايو راکتوري که در آن اين فرايند صورت مي گيرد از روش بيولوژيکي رشد چسبيده با استفاده از پکينگ مدياي بيوفيكس و هوادهي عمقي با استفاده از سوپر هواده استفاده شود، حجم تصفيه خانه به شدت كاهش يافته و توليد لجن مازاد با تزريق مقدار بسيار كم ازن تقريبا" به صفر مي رسد و كيفيت پساب خروجي به ميزان بسيار بالايي بهبود مي يابد.

استفاده از فرايند رشد چسبيده (Attached-Growth)  و تثبيت ميكروارگانيسم ها به صورت بيوفيلم بر روي مدياي بيوفيكس و سوپرهواده خود باعث كاهش توليد لجن مازاد شده كه عملكرد ازن با مكانيزمهاي مشروح در قبل، باعث تقويت اين مساله شده و موجب تقريبا به صفر رسيدن توليد لجن مازاد مي شود. استفاده از سيستم بيولوژيكي رشدچسبيده بر روي مدياي بيوفيكس، سوپرهواده و ازن به طور همزمان باعث افزايش راندمان سيستم و در نتيجه كاهش حجم تصفيه خانه شده بطوريكه حجم مربوطه كمتر از نصف حجم در سيستمهاي بيولوژيكي متداول است. طراحي ستوني اين تصفيه خانه تا ارتفاع 20 متر و يا بيشتر باعث اشغال زمين بسيار كمي مي شود و در مواردي كه زمين كمي براي احداث تصفيه خانه در دسترس   مي باشد بسيار موثر است

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت